Nakiri Vergleich - Itinomonn V2, Wakui , Aoki Tokujho